Loading

Prof.Dr.

Ramazan BİÇER

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

rbicer@sakarya.edu.tr

+90 264 295 3298

Sosyal Hesaplar

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Osman SEZGİN, Ramazan BİÇER - Foundation of Tolerance in Turkish Culture - The European Legacy - Vol.4 - pp.405 - ISSN : 1084-8770 - july - 2006
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Bicer, R; Sezgin, O; - Freedom of Will According to Maturidi in Terms of Theo-Psychology - BILIG - pp.239 - ISSN : 1301-0549 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000397203100010
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Muhammed Tarık İSLAM Jahidul Islam SARKER Ramazan BİÇER - 14 Years Of Research Trends On Turkish Diyanet: Bibliometric And Thematic Analyses - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.23 - pp.301 - ISSN : 1303-9199 - DOI : https://doi.org/10.33415/daad.1208640 - 2023
2 Biçer, Ramazan - The Interactive Relation between Religious TV Programs and People in Turkey - International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD) - Vol.3 - pp.76-84 - DOI : 10.4018/ijopcd.2013070105 - 2013
3 Bicer, R; Silkin, F; - Creation According to Husain al-Jisr in the Context of the Relationship Between Religion and Science - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.8 - pp.103 - ISSN : 2146-9806 - 2006 - Turkish - Article - 2006 - WOS:000440064200005
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Biçer, Ramazan-Abdullayev, N.K. - ИМАМ МАТУРИДИ: ХИДАЯТТАҒЫ КЕДЕРГІЛЕР / Imam Maturidi: Obstacles in Hidaya - Eurasian Journal of Religious studies. Al-Farabi Kazakh National University - Vol.17 - pp.46-53 - ISSN : ISSN 2413-3558 - 2019
2 Ramazan BİÇER - Mâtürîdî’ye Göre Dinî Tebliğin Karakteristik Özellikleri - Diyanet İlmî Dergİ - Vol.55 - pp. 629-640 - ISSN : 1300-8498 - 2019
3 Bi̇çer, R. - MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE DİNÎ TEBLİĞİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ - Diyanet İlmi Dergi - pp.629 - ISSN : 1300-8498 - tur - paper - 2019 - TRDizin
4 Bi̇çer, R. - WHY MUSLIMS BECOME INSTRUMENTS OF TERROR? - Kader - pp.229 - DOI : 10.18317/ kaderdergi.389900 - eng - paper - 2018 - TRDizin
5 Bi̇çer, R., Ferşatoğlu, Ş. - YÛSUF SÛRESİ 28. ÂYETBAĞLAMINDA KADINLARA NİSPET EDİLEN BİR NİTELİK: -KEYD- - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.99 - ISSN : 1303-2054 - DOI : 10.30623/harranilahiyatdergisi.481544 - tur - paper - 2018 - TRDizin
6 Ramazan BİÇER - ПОНИМАНИЕ ВОЛИ ИМАМА МАТУРИДИ - Eurasian Juornal of Religious studies (Al-Farabi Kazakh National University) - Vol.2/14 - pp.44-51 - ISSN : 2521-6465 - DOI : https://doi.org/10.26577/ejrs-2018-2-152 - 2018
7 Ramazan BİÇER - Turkiye'de Yapilan Kelam Tezleri Uzerine Bir Degerlendirme An Evaluation of the Theses Conducted on Kalam (Islamic theology) in Turkey - Turkiye Arastirmalari Literatur Dergisi - Vol.27 - pp.313-343 - ISSN : 1303-9369 - 2018
8 Dalkılıç, M. BİÇER, Ramazan - Türkiye algısı bağlamında Makedonya’da aşırı dini gruplar ve Türkiye-Balkan ilişkilerine etkisi (Vehhabilik/Selefilik örneği) - e-makalat - Vol.10/2 - pp.585-616 - ISSN : 1309-5803 - 2017
9 Ramazan BİÇER - Küreselleşme ve Mezhep Çatışmaları - Kelam Araştırmalar Dergisi - Vol.14 - pp.361-375 - 2016
10 Ramazan BİÇER, Osman SEZGİN - Teo-Psikolojik Açidan Matüridi’de İrade Özgürlüğü - BİLİG - Vol.78 - ISSN : 1301-0549 - 2016
11 Ramazan BİÇER - IŞİD Düşünce Yapısının Teolojik Arkaplanı - KELAM ARAŞTIRMALARI - Vol.13/1 - pp.1-11 - 2015
12 Ramazan BİÇER - Dini Temalı Radikalizm ve Türk Cumhuriyetleri - Kelam Araştırmaları - Vol.12/1 - pp.1-12 - DOI : 10.18317/kader.48208 - 2014
13 Ramazan BİÇER, M. Dalkılıç - ETNİK BARIŞ BAĞLAMINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN BULGARLARLA SOSYAL İLİŞKİLERİ - TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ - Vol.69 - pp.119-151 - DOI : 10.12973/hbvd.69.106 - 2014
14 Ramazan BİÇER, Okan YEŞİLOT - TOLERANCE AND PEACE IN THE SILK ROAD: AN ASIAN PERSPECTIVE - INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION - Vol.6/3 - pp.147-160 - 2013
15 RAMAZAN BİÇER; - The Interactive Relation between Religious TV Programs and People in Turkey - International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD) - Vol.3/3 - pp.76-87 - ISSN : 2155-6873 - DOI : 10.4018/ijopcd.2013070105 - 2013
16 Ramazan BİÇER - Religious Programs on the Turkish Television Programmes - International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD) - Vol.2 - pp.77 - ISSN : ISSN: 2155-6873 - 2012
17 Ramazan BİÇER - Globalization: In the Context of Islamic Theology - The Journal of Rotterdam Islamic and Social Science. - Vol.31 - pp.7 - ISSN : 1877–6671 - 2012
18 Ramazan BİÇER Fehmi SOĞUKOĞLU - Arap Baharının Dinamiği: Ulu'l-Emre İtaatin Teolojisi (Yusuf Kardavi ve Ramazan Buti Örneği) - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.81 - pp.77 - ISSN : 1309-2030 - Kasım - 2012
19 Ramazan BİÇER - Türkiye’de Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Çalışmaları - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.1 - ISSN : 1309-2030 - Ocak - 2012
20 Ramazan BİÇER - Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) - Vol.2 - pp.399 - ISSN : 1301-9058 - Kasım - 2011
21 Ramazan BİÇER - İtikadi Konular Halka Nasıl Sunulmalı? - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.1 - ISSN : 1309-2030 - Aralık - 2011
22 Ramazan BİÇER - The Value of the Religious Knowledge in the Formation of Faith - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.77 - ISSN : 1309-2030 - Aralık - 2010
23 Ramazan BİÇER - Osmanlı Arşiv Belgeleri Doğrultusunda Kosova Halkının Müslüman Olması - Turansam - Vol.8 - pp.19 - ISSN : 1308-8041 - Mayıs - 2010
24 Ramazan BİÇER - The Physical and Spiritual Anatomy of Death in Muslim Turkish Culture - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.72 - pp.19 - ISSN : 1309-2030 - Kasım - 2009
25 Ramazan BİÇER - KÜRESELLEŞME: İSLAM TEOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.50-88 - 2008
26 Ramazan BİÇER - Kelam Bilginlerinin Yahudi ve Hıristiyanlara Yaklaşımı - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.16 - pp.149 - ISSN : 1303-5746 - Kasım - 2007
27 Ramazan BİÇER - Kutsal Kitaplar üstü Apokrif Kutsal: Bilgi Kitabı - Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.52 - pp.15 - ISSN : 1309-2030 - Ocak - 2007
28 Ramazan BİÇER - Heretik Bir New Age Tarikatı: Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı. - EKEV Akademi Dergis - Vol.29 - pp.27 - ISSN : 1301-6229 - Ocak - 2006
29 Ramazan BİÇER, Fatma SİLKİN - Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el-Cisr’e Göre Yaratılış. - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.13 - pp.103 - ISSN : 1304-6535 - Mart - 2006
30 Ramazan BİÇER - İmanın Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve Etkileri - EKEV Akademi Dergisi. - Vol.18 - pp.17 - ISSN : 1301-6229 - Haziran - 2004
31 Ramazan BİÇER - Kelâm Metodolojisine Getirilen Bir Eleştirinin Analizi: Kelâmî Düşüncede Gönül Boyutu Eksikliği - EKEV Akademi Dergisi - Vol.819 - pp.57 - ISSN : 1301-6229 - Aralık - 2004
32 Ramazan BİÇER - Mâtüridî’ye Göre Hidayete Engel Olan Beşerî Zaaflar ve Tezahürleri - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.81 - pp.41 - ISSN : 1301-1197 - Ocak - 2004
33 Ramazan BİÇER, Mustafa USTA - EBU BEKIR IBNU'L-ARABI'NIN KELAM ve EGITIM GORUŞLERI - Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Vol.7 - pp.381-402 - 2004
34 Ramazan BİÇER - Ebu Bekir İbnü’l-Arabînin Gazzalî’nin Tasavufi Görüşlerine Eleştirel Yaklaşımı - EKEV Akademi Dergisi - Vol.32 - pp.207 - ISSN : 1301-6229 - Haziran - 2001
35 Ramazan BİÇER - Ebu Bekir İbnü’l-Arabî’de Akıl-Nakil İlişkisi ve Fikir Özgürlüğü - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.2 - pp.113 - ISSN : 1304-6535 - Ocak - 2000
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Biçer, Ramazan - İSLAM DÜNYASINDA EĞİTİM EKSİKLİĞİNİN TEZAHÜRLERİ: DİN İSTİSMARI ve TERÖRİZM (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) REFLECTION of LACK OF EDUCATION in THE ISLAMIC WORLD: RELIGIOUS ABUSE and TERRORISM (TURKEY CASE) - Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi - Vol.13 - pp.110 - DOI : 10.15189/1308-8041 - 2021
2 Biçer, Ramazan - YENİ ÇAĞ DİNÎ AKIMLAR BİR DİNİ HAREKET MİDİR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ ARE NEW AGE RELIGIOUS TRENDS A RELIGIOUS MOVEMENT? TURKEY EXAMPLE - Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi - Vol.13 - pp.118 - DOI : 10.15189/1308-8041 - 2021
3 Biçer, Ramazan-Şimşek, Yusuf - İmam Mâtürîdî'ye Göre İnanç Esaslarının Bireysel ve Toplumsal Yaşama Yönelik Katkıları - USUL İslam Araştırmaları Dergisi - Vol.36 - pp.55 - ISSN : 305-2632 - DOI : /dergi/T1RRM053PT0/usul-islam-arastirmalari - 2021
4 Biçer, Ramazan-Basilkan, Merve - نموذج خاص بأسلوب نقاشي فكري من العصر التقليدي: نهج أبي بكر بن العربي النقدي تجاه الغزالي - المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية - Vol.2 - pp.140 - ISSN : 2687-4547 - 2020
5 Ramazan BİÇER - WHY MUSLIMS BECOME INSTRUMENTS OF TERROR? - KADER - Vol.16/2 - pp.229-240 - ISSN : 2602-2710 - DOI : 10.18317/ kaderdergi.389900 - 2018
6 Ramazan BİÇER, Şeyma FERŞATOĞLU - YÛSUF SÛRESİ 28. ÂYET BAĞLAMINDA KADINLARA NİSPET EDİLEN BİR NİTELİK: -KEYD - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.23/40 - pp.99-119 - ISSN : 2564-7741 - DOI : 0.30623/harranilahiyatdergisi.481544 - 2018
7 Fehmi SOĞUKOĞLU, Ramazan BİÇER - HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR OLAN DÖNEMDE SÛFÎ VE ŞİÎ DÜŞÜNCE AÇISINDAN EPİSTEMOLOJİK İNSAN HİYERARŞİSİNDE VELÎ VE İMAM’IN KONUMU - Kader (Kelam Araştırmaları Dergisi - Vol.15 (3) - pp.615-642 - DOI : 10.18317/kaderdergi.353986 - 2017
8 Osman SEZGİN, Ramazan BİÇER - Foundations of Tolerance in Turkish Culture - KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - Vol.2 - pp.11 - ISSN : 2146-5606 - Haziran - 2012
9 Ramazan BİÇER - Ortaçağ İslam Dünyasındaki Dinî Eğitim ve Öğretim Sistemine Eleştirel Bir Yaklaşım: İbnü’l-Arabî Örneği - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SAÜEFD) - Vol.21 - pp.22 - ISSN : 1 303-0310 - Kasım - 2011
10 Ramazan BİÇER - The Important of TV on the Religious Understanding of Turkish People. - Electronic Journal of Vocational College (EJOVIC). - Vol.1 - pp.177 - ISSN : 2146-7684 - Aralık - 2011
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Ramazan BİÇER - Ortadoğu’da Dini Söylemli Dışlayıcı Oluşumlar - Yeni Türkiye Dergisi - pp.402-417 - 2016
2 Ramazan BİÇER - A Belief Crime in the Ottoman: Being a Zindiq (Heresy) - Metanexus - 2007
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ramazan Biçer - THE EFFECT AND CONTRIBUTION OF GLOBALIZATION TO RELIGION - 2023
2 Ramazan Biçer - SECULARITY and RELIGION - 2023
3 Ramazan Biçer - RELIGIOUS-SCIENCE CONFLICT CLAIM: THE CASE OF OTTOMAN SCIENCES - 2023
4 Ramazan Biçer - A THEOLOGICAL CLASSIFICATION AND A CRIME OF BELIEF: BEING A ZINDIQ - 2023
5 Ramazan Biçer - WHY DID GOD CREATE EVIL? A THEOLOGICAL APPROACH TO THEODICY - 2023
6 Ramazan Biçer - SOLUTION-FOCUSED RELIGIOUS UNDERSTANDING OF RELIGIOUS-SOCIAL PROBLEMS: MATURIDITY - 2023
7 Ramazan Biçer - A SOCIO-THEOLOGICAL PROBLEM: TAKFIR AND TAKFIRISM - 2023
8 Ramazan BİÇER - Bektaşilik Nefeslerinde Matüridi Temalar - 2023
9 Tumpak Haposan Simanjuntak, Abraham Pieter Simon Tenlima, TR. Fahsul Falah, Ramazan Bicer, Yenita Sandra Sari - Safeguarding Accountability Under Austerity of the COVID-19 Pandemic (The Diagonal Accountability) - 2022
10 Biçer, Ramazan-Basilkan, Merve - REFLECTION OF PROPHET‟S MIRACLES TO OUR AGE - 2021
11 Biçer, Ramazan - WHAT IS THE MAIN SOURCES OF NEGATIVE WOMEN PERCEPTION IN THE RELIGIOUS AREA - 2021
12 Biçer, Ramazan - FUNDAMENTAL JUST IN UNDERSTANDING CREATION: HIKMET OR CAUSALITY? - 2021
13 Biçer, Ramazan - WHAT IS THE WISDOM IN CREATION? THE SAMPLE OF MATURIDI - 2021
14 Biçer, Ramazan - IS THERE A RELIGIOUS RATIONALE FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN? - 2021
15 Biçer, Ramazan - REFLECTION OF THE FAITH OF THE HERITAGE ON THE LIVING STYLES OF BELIEVERS: THE SAMPLE OF MATURIDI - 2021
16 Biçer, Ramazan - ANCIENT TURKS' RELIGION AND TAWHID - 2021
17 Biçer, Ramazan - REINCARNATION: AN ISLAMIC APPROACH - 2021
18 BİÇER, Ramazan - The Alteration of the Sacred Books According to the Islamic Theologians - 2020
19 BİÇER, Ramazan - Free Will of Man in The Context of Religion And Psychology: Maturidi Example - 2020
20 BİÇER, Ramazan - Do the Prophets Support Each Other? The Sample of Fakhr Al-Din Al-Razi - 2020
21 BİÇER, Ramazan - Dini Gerekçeli Göçler - 2020
22 BİÇER, Ramazan - The understanding of funeral rituals in Turkish society and its reflection on moral teaching - 2020
23 Ramazan BİÇER - Klasik Dönem Entelektüel Bir Tartışma Metodu Örneği: Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin Gazzâlî’ye Eleştirel Yaklaşımı - 2019
24 Ramazan BİÇER - Osmanlı Arşiv Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman Olması - 2019
25 Biçer, Ramazan - ŞEMSEDDİN SEMERKANDİ’NİN BİLGİ KURAMI - 2019
26 Biçer, Ramazan - Şemseddin Semerkandi’ye göre insan psikolojisinin temel nitelikleri - 2019
27 Ramazan Biçer - Yeni çağ dini akımlarının karakteristik yapıları - 2018
28 Ramazan BİÇER, Fatih KURT - Kadınlar hakkında negatif algı oluşturmaya yönelik kullanılan dini argümanlar - 2018
29 Ramazan BİÇER - İmam Matüridi’ye Göre Model İnsan Olmanın Önündeki Engeller - 2018
30 Ramazan BİÇER - Kur'an-ı Kerim'de kadınlar hakkında negatif algı oluşturmaya yönelik kullanılan argümanlar - 2018
31 Ramazan BİÇER, Eda ALEMDAR - Biyolojik Saati Yönlendiren Harici Faktörlerin Hastalıkların Tedavisindeki Rolü - 2018
32 BİÇER, Ramazan-KURT, Fatih - Mâtürîdî’den Ahmed Yesevî’ye Ehl-İ Sünnet Yolu - 2018
33 Ramazan BİÇER - Ahiliğin Teolojik Arkaplanı - 2016
34 RAMAZAN BİÇER; - Religious Understanding of Turkish People: Theological Perspective - 2013
35 Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ - TÜRK CUMHURİYETLERİNDE RADİKAL DİNÎ HAREKETLER (Balkanlar Örneği). - 02 - 05 Aralık 2010 - 2013
36 RAMAZAN BİÇER; - Sınıraşan Suçlar Bağlamında Küresel Çatışma Argümanı: Mezhepsel Ayrışma (Ortadoğu Örneği) - 2013
37 RAMAZAN BİÇER; - Din-İnanç-Felsefe, - 2013
38 RAMAZAN BİÇER; - Science and Change of Perception in the Late Ottoman Intellectuals - 2013
39 Ramazan BİÇER - Kaçakçılık Eylemlerinin Meşrulaştırılmasında Kullanılan Dinsel Argümanlar - 2012 - 2012
40 BİÇER,RAMAZAN - Din Terör Tolerans - 2010 - B-SAU-3739
41 Ramazan BİÇER - Kazanli İki Alim: Şihabeddin Mercani ve Kıvamüddin Burslan - 2008 - 2010
42 Ramazan BİÇER - Dini Yenileşme Hareketlerinde Kazan Bilginlerinin Rolü: Şihabeddin Mercani Örneği - 2006 - 2010
43 Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ - The Causes of Religious Radical Movements and terror in the Islamic Country: The Case of Turkey - 4-6 November 2009 - 2009
44 Ramazan BİÇER, Osman SEZGİN - Kutadgu Bilig’de Tanrı ve Nitelikleri - 24-29 Eylül 2000 - 2007
45 Ramazan BİÇER, Osman SEZGİN - Türk Milli Kültürünün Oluşumunun Dinamikleri ve Küreselleşme - 13-15 Kasım 2005 - 2007
46 Ramazan BİÇER - La Théologie Musulmane et La Théologie Chrétienne Selon Anawati - December 1-7 - 2004
47 Ramazan BİÇER - The Role of Social and Cultural Environment in the Determination of Faith in Islamic Theology - August 12-18 - 2004
48 Ramazan BİÇER - G. Anavati’ye Göre Kelâm İlminin Bazı Problemleri - 11-12 Mayıs - 2002
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ramazan BİÇER - The Causes of Religious Radical Movements in the Islamic Country - 2010 - 2011
2 Ramazan BİÇER - The Problem of Religious Cultural Identity in the Modern Turkey (Case Study). - July 2008 - 2009
3 Ramazan BİÇER - The Manner of Reconcile Reason and Faith According to Modern Islamic Theologians - 2007 - 2008
4 Ramazan BİÇER - The Foundations of the Cultural IIdentity of Turkish People (Turkey: Western or Moslem) - 2007 - 2007
5 Ramazan BİÇER - Do Religion and Science Conflict? - 28-30 July 2005 - 2006
6 Ramazan BİÇER - The Foundations of Religious Intolerance in the Modern Islamic World - 29-31 JULY 2004 - 2005
7 Ramazan BİÇER - The Effect of Internet and TV on the Modern Turkish Society in Socio-Cultural Contex - 5-8 May 2004 - 2005
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ramazan BİÇER - Bir Kelam Bilgini Olarak Ebu Bekir İbnü’l-Arabî’ye Göre Gazzalî’nin Keşf Metodu - 13-16 Mayıs 1999 - 2003
2 Ramazan BİÇER - Harputlu İshak Efendi’nin Kelami Görüşleri - 23-27 Mayıs 1998 - 1999
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ramazan BİÇER - Değerlendirme - 25-27 Mayıs - 2012
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Ramazan BİÇER - Türk-İslam Klasiklerini Güncel Okuma - Ankara: İlahiyat - pp.144 - 2022
2 RAMAZAN BİÇER - أبو بكر ابن العربي و كتابه الأمد الأقصي في شرح أسماء الله الحسني Abu Bakr Ibn Al-Arabi Andalusi and his book "al-Amad al-aqsa fi sarh al-Asma Allah al-Husna" - Berikan - pp.108 - 2020
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Ramazan BİÇER - Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Açısından DİN (Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ) - Nobel Akademik - pp.643-667 - 2022
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Ramazan BİÇER - Eyyubiler'de Siyasi ve Ekonomik İlişkiler - Hiper Yayin - pp.91-102 - 2020
2 Ramazan BİÇER - Osmanlı Arşiv Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman Olması - Pruva - pp.55-76 - 2019
3 Ramazan BİÇER - Şihâbeddîn Mercânî (1818-1889). XIX. Yüzyıldan günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri. İstanbul: Divan Kitap. 213-244. - Divan Kitap - pp.213-244 - 2017
4 Ramazan BİÇER - الرموز الدينية عند البكتاشية والشبه بينها وبين المولوية - DUBAI: AL-MESBAR (المسبار) - pp.174-201 - 2016
5 Ramazan BİÇER - Problem of Tahrif and Foretelling of Muhammad in the Bible according to Fakhr al-Raz - Ergon Verlag - pp.365 - 2010 - SAU-K-195
6 Ramazan BİÇER - The World's Religions: A Contemporary Reader, ed. Arwind SHARME - Fortress Press - kASIM - 2010
7 Ramazan BİÇER - The Approach of Muslim Turkish People To Religious After September 11 - Greenwood Publishing - pp.305 - 2009 - SAU-K-191
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Ramazan BİÇER - Matüridi Kitaplığı: İbadetlerin Hikmetleri - İstanbul: İlke Yayıncılık - pp.105 - 2021
2 Ramazan BİÇER - Medeniyet Şehirleri: KAŞGAR - İlke Yayınevi - pp.110 - 2020
3 Ramazan BİÇER - Medeniyet Şehirleri: TİNBÜKTÜ - İlke Yayınevi - pp.1-112 - 2019
4 Ramazan BİÇER - Medeniyet Şehirleri: SARAYBOSNA - İlke - pp.129 - 2019
5 Ramazan Biçer - Akıl ve İrade Kapısı İmam Matüridi - Erdem Yayınevi - pp.135 - 2018
6 Ramazan BİÇER - Kemalpaşazade - İlke - pp.128 - 2016
7 Ramazan BİÇER,-Mehmet DALKILIÇ, Ekrem DEMİRLİ - Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış - Tasam - pp.289 - Haziran - 2012
8 Ramazan BİÇER - Küreselleşen Çağda İslam - Gelenek - pp.325 - Ocak - 2010 - SAU-K-194
9 BİÇER, R - Islam Kelamcılarına Göre Incil - Gelenek - pp.275 - Kasım - 2004 - SAU-K-193
10 Ramazan BİÇER - İslam Kelamcılarına Göre İncil - Gelenek - Eylül - 2004
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Biçer, Ramazan-Çakar, Ferihan - Türk Dünyasının Manevi Liderleri: Balkanların Manevi Mimarı: SARI SALTUK - İstanbul: Yedisu - pp.315-322 - 2021
2 Ramazan Biçer - XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ - Divan Kitap - pp.213-244 - 2017
3 Ramazan BİÇER - Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü/Sects, Ethnicity and Conflict Resulution. - TASAM - pp.411-421 - 2016
4 Ramazan BİÇER - Bir İnsan-ı Selim - Lotus - 2016
5 RAMAZAN BİÇER; - Akaid Literatürü. İslam İnanç Esasları El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, - - Vol. - pp.51-59 - 2013
6 RAMAZAN BİÇER; - Şeytan ve Şeyatin: Şeytani Eylem Sahipleri. İslam İnanç Esasları El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, - Grafiker Yayınları - Vol. - pp.271-277 - 2013
7 RAMAZAN BİÇER; - Temel Dini Bilgiler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği KPSS Alan Sınavı Kitabı.  - İstanbul: Nobel Yayınları - Vol. - pp.??????? - 2013
8 RAMAZAN BİÇER; - Kelam. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği KPSS Alan Sınavı Kitabı - Nobel Yayınları - Vol. - pp.?????????????? - 2013
9 RAMAZAN BİÇER; - Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Rolü - Ensar Neşriyat - Vol. - pp.?????????? - 2013
10 Ramazan BİÇER, Osman SEZGİN - Orta Doğu'daki Siyasal Gelişmeler ve Güvenlik - Polis Akademisi Yaynları - pp.163-178 - Kasım - 2012
11 Ramazan BİÇER-Mehmet DALKILIÇ - Cultural Diplomacy: Creating the Culture of Co-existence in the Balkans - Tasam - pp.151 - Haziran - 2012
12 Ramazan BİÇER, Osman SEZGİN - Ortadoğu’daki Siyasal Gelişmeler ve Güvenlik - Polis Akademisi Yayinlari - pp.163-178 - 2012
13 Ramazan BİÇER - . Ortaçağda Kadın - Lotus - pp.7 - Aralık - 2011
14 Ramazan BİÇER - Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektifler - Polis Akademisi Yayınları - pp.310 - Aralık - 2011
15 Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ - Dini Temalı Terör Hareketlerinin Ana Nedenleri - Polis Akademisi Yayınları - pp.328 - Kasım - 2010 - SAU-K-190
16 Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ - Terörün Sosyal Psikolojisi - Polis Akademisi - pp.91 - Ekim - 2010
17 Ramazan BİÇER - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) - İSAM - pp.269 - Aralık - 2010
18 Ramazan BİÇER - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) - Türkiye Diyanet Vakfı - pp.139 - Kasım - 2010
19 Ramazan BİÇER - Yeni Türkiye Yayınları Ansiklopedisi - Yeni Türkiye Yayınları - pp.5509 - Mayıs - 2002
20 Ramazan BİÇER - TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) - Türkiye Diyanet Vakfı - pp.11525 - Aralık - 2000
3.9-ULUSLARARASI YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Ramazan BİÇER - EL-KİFÂYE Fİ’L-HİDÂYE - Berikan Yayınevi - pp.296 - 2019
2 Ramazan Biçer - es-Sahaifu'l-Ilahiyye - Tüba-Tübitak - pp.277 - 2017
3 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınlar - pp.784-785 - 2017
4 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.102 - 2017
5 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.239-240 - 2017
6 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.665 - 2017
7 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.602 - 2017
8 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.692 - 2017
9 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.203 - 2017
10 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.625 - 2017
11 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.542-543 - 2017
12 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.653 - 2017
13 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.494 - 2017
14 Ramazan BİÇER - Güvenlik Terimleri Sözlüğü - TC. İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları - pp.788 - 2017
15 Ramazan BİÇER - el-İbane ve Usulü Ehl-i Sünnet - Gelenek - pp.210 - Ocak - 2010
16 Ramazan BİÇER - Bahrü’l-Kelam - Gelenek - pp.150 - Mart - 2010
17 Ramazan BİÇER - Keşfü’l-hafâ an Sırrı Esmâillahi’l-Hüsnâ - Gelenek - pp.160 - Eylül - 2010
18 Ramazan BİÇER - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-DİA - Türkiye Diyanet Vakfı - Vol.25 - pp.296-297 - 2002
19 Ramazan BİÇER - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-DİA - Türkiye Diyanet Vakfı - Vol.21 - pp.525 - 2000
20 Ramazan Biçer - Akaid - Alper - Mart - 1997
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 Ramazan BİÇER,Ziya ERDİNÇ - Erken Dönem Kelam Kaynaklarında Sübuti Sıfatlar - Vol. 3000 - DOI : Tamamlandı - 2013-60-01-002 - 2013
2 RAMAZAN BİÇER,AYŞENUR MALAKÇI - Bir Bilgi Edinme Yolu Olarak Rüya - Vol. 1500 - DOI : Tamamlandı - 2008-60-01-002 - 2008
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 RAMAZAN BİÇER; - Vol.279 000 - DOI : Devam Ediyor - 29636 - 2013
2 DALKILIÇ, M-BİÇER, R. - Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış - Vol.179000 - DOI : Tamamlandı - 107K540 - 2012
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH - 2018
9.4-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 İslam Düşüncesinde TENZİH - 2021
9.5-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞEREDİTÖRLÜKLER :
1 X. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyum Kitabı - 2005
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 İHYA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - 2016
2 Kelam Araştırmalar Dergisi (KADER) - 2016
3 Kelam Araştırmalar Dergisi (KADER) - 2016
4 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2016
5 EKEV AKADEMİ DERGİSİ - 2016
6 EKEV AKADEMİ DERGİSİ - 2016
7 İslami Araştırmalar - 2016
8 İslami Araştırmalar - 2016
9 RAMAZAN BİÇER; - EKEV Akademi Dergisi - Vol.2 - 2013
10 RAMAZAN BİÇER; - EKEV Akademi Dergisi - Vol.2 - 2013
11 RAMAZAN BİÇER; - UGT (Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi) - Vol.2 - 2013
12 İslami Araştırmalar Dergisi - Vol.2 - 2013
13 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2013
14 RAMAZAN BİÇER; - Diyanet İlmi Dergi - Vol.2 - 2013
15 RAMAZAN BİÇER; - Diyanet İlmi Dergi - Vol.2 - 2013
16 RAMAZAN BİÇER; - Diyanet İlmi Dergi - Vol.2 - 2013
17 RAMAZAN BİÇER; - Diyanet İlmi Dergi - Vol.2 - 2013
18 RAMAZAN BİÇER; - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.1 - 2013
19 RAMAZAN BİÇER; - Philosophy Study - Vol.2 - 2013
20 İnsan ve Toplum - Vol.2 - 2012
21 Diyanet İlmi Dergi - Vol.3 - 2012
22 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - 2012
23 Bilimname: Düşünce Platformu - Vol.3 - 2012
24 Philosophy Study - Vol.2 - 2012
25 TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - Vol.1 - 2012
26 UGT (Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi) - Vol.2 - 2012
27 JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) - Vol.2 - 2012
28 Turkish Studies - Vol.2 - 2012
9.8-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
2 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Academia Letters - 2021
2 Academia Letters - 2021
3 Academia Letters - 2021
4 Academia Letters - 2021
5 Academia Letters - 2021
6 Academia Letters - 2021
7 Academia Letters - 2021
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Teftâzânî'de bilgi teorisi - Ziya ERDİNÇ - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2019
2 Sûfî ve Şiîlerde bilgi anlayışı (Doğuşundan V/XI. yüzyıla kadar) - Fehmi SOĞUKOĞLU - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2017
3 Kuşadalı Ahmet Efendi'nin 'Risale El-Berzahiyye' adlı eserinin edisyon kritiği - MONZER SHEIKH HASAN - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2014
4 Prof. Dr. Ramazan BİÇER - Matüridi’ye Göre İslam Dışı Dinler ve İnanç Ekolleri - Recep ÖNAL - ISSN : - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İlk dönem kelamcıları ve sûfîlerine göre Allah'ı bilmenin imkânı ve metodolojisi - Abdülkadir ÇİTİL - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2019
2 Seyyid Şerîf Cürcânî'nin Nübüvvet anlayışı: Şerhu'l-Mevâkıf örneği - Şeyma FERŞADOĞLU - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2019
3 - Sakarya Halkının Kader Anlayışı - MÜCAHİDDİN ŞENTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2012
4 RAMAZAN BİÇER - KUR’AN’DA ULÛHİYETE YÖNELİK ŞÜPHE TEMALARI - ŞERİF AHMET GEZEN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2012
5 - Erken Dönem Kelam Kaynaklarında Sübûti Sıfatlar - ZİYA ERDİNÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2012
6 RAMAZAN BİÇER - YENİÇAĞ DİNİ AKIMLARIN TEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ - UĞUR ÖZDEMİR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2011
7 RAMAZAN BİÇER - CEZAEVİ MAHKUMLARININ KADER ANLAYIŞI ( FERİZLİ L TİPİ CEZAEVİ ÖRNEĞİ ) - YUSUF KATIRCI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2011
8 UĞUR ÖZDEMİR - YENİÇAĞ DİNİ AKIMLARIN TEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2011 - SAU
9 ENGİN YILMAZ - SAİD NURSİ VE ELMALILI HAMDİ YAZIR'IN AHİRET ANLAYIŞI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EKİM - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010 - SAU
10 - Yeni Çağ Dini Akımların Teolojik Açıdan İncelenmesi - UĞUR ÖZDEMİR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
11 - Cezaevi Mahkumlarının Kader Anlayışı (Ferizli L Tipi Cezaevi Örneği) - YUSUF KATIRCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
12 RAMAZAN BİÇER - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNANÇ ESASLARININ ALGILAYIŞ BİÇİMLERİ(TUZLA ÖRNEĞİ) - NECİP FAZIL MENDEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KELAM - 2010
13 RAMAZAN BİÇER - EŞ'ARİ'YE GÖRE Şİİ FIRKALAR - ENVER GÜNAYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
14 RAMAZAN BİÇER - SAİD NURSİ VE ELMALILI HAMDİ YAZIR'IN AHİRET ANLAYIŞI - ENGİN YILMAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
15 RAMAZAN BİÇER - KELÂM İLMİ AÇISINDAN RÜYANIN BİLGİ DEĞERİ - AYŞENUR MALAKÇI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KELAM - 2009
16 - BİR BİLGİ EDİNME YOLU OLARAK RÜYA - AYŞENUR MALAKÇI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2009
17 - SON DÖNEM TÜRK DÜŞÜRLERİNE GÖRE AHİRET İNANCI - ENGİN YILMAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2009
18 - Teolojik ve Folklorik Açıdan Mü’minin Ölüm Öncesi, Ölüm Anı ve Sonrası - ZEKERİYA CEYLAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2009
19 - Ortaöğretim öğrencilerinin inanç esaslarını algılayış biçimleri (Tuzla örneği) - NECİP FAZIL MENDEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2009
20 - Eşariye Göre Şia ve Gulat - ENVER GÜNAYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2009
21 Fatih Oruç - İSMAİL HAKKI BURSEVİ'NİN RUHU'L BEYAN TEFSİRİNDE HARİKULADE OLAYLAR - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008 - SAU
22 - KELAM İLMİ AÇISINDAN HALKIMIZIN OKÜLİSTİK İNANÇLARI ( BURSA ULUDAĞ SARIALAN BÖLGESİ ÖRNEĞİ) - AHMET KÖSE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008
23 RAMAZAN BİÇER - İSMAİL HAKKI BURSEVİ'NİN RUHU'L BEYAN TEFSİRİNDE HARİKULADE OLAYLAR - Fatih Oruç - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008
24 RAMAZAN BİÇER - KELAM İLMİ AÇISIMDAN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN OKÜLİSTİKİNANÇLARA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ(ULUDAĞ SARIALAN ÖRNEĞİ - AHMET KÖSE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008
25 RAMAZAN BİÇER - İSMAİL HAKKI BURSEVİ'NİN RUHU'L BEYAN TEFSİRİNDE HARİKULADE OLAYLAR - FATİH ORUÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2008
26 RAMAZAN BİÇER - EBU'L MUİN EN-NESEFİ'NİN "BAHRÜ'L KELAM" ADLI ESERİ VE KELAMI GÖRÜŞLERİ - ABDULLAH IŞIK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007
27 RAMAZAN BİÇER - MEVLANA'NIN NÜBÜVET ANLAYIŞI - MEHMET KAYIŞKANAT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007
28 ABDULLAH IŞIK - EBU'L MUİN EN-NESEFİ'NİN "BAHRÜ'L KELAM" ADLI ESERİ VE KELAMI GÖRÜŞLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Haziran - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007 - SAU
29 MEHMET KAYIŞKANAT - MEVLANA'NIN NÜBÜVET ANLAYIŞI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2007 - SAU
30 Yeni Ahit Kanonu'nun Oluşumu - Yasin MERAL - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2007
31 HÜSEYİN CAN - EHL-İ SÜNNET EKOLLERİNDE EŞ'ARİLİK VE MATÜRİDİYYE'YE GÖRE ALLAH'IN FİİLERİNDE HİKMET - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mayıs - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006 - SAU
32 SALİM SELVİ - KELAM İLMİ AÇISINDAN HALKIMIZIN OKÜLİSTİK İNANÇLARINA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ağustos - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006 - SAU
33 YAŞAR ÇETİNKAYA - DARÜL FÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASINDA YAYIMLANMIŞ KELAM MAKALELERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006 - SAU
34 RAMAZAN BİÇER - EHL-İ SÜNNET EKOLLERİNDE EŞ'ARİLİK VE MATÜRİDİYYE'YE GÖRE ALLAH'IN FİİLERİNDE HİKMET - HÜSEYİN CAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006
35 RAMAZAN BİÇER - KELAM İLMİ AÇISINDAN HALKIMIZIN OKÜLİSTİK İNANÇLARINA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ) - SALİM SELVİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006
36 RAMAZAN BİÇER - DARÜL FÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASINDA YAYIMLANMIŞ KELAM MAKALELERİ - YAŞAR ÇETİNKAYA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006
37 - EBUL MUİN EN NESEFİNİN BAHRÜL KELAM ADLI ESERİ VE KELAMİ GÖRÜŞLERİ - ABDULLAH IŞIK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2006
38 RAMAZAN BİÇER - HÜSEYİN CİSRİ ' YE GÖRE BİR KELAM PROBLEMİ OLARAK DİN VE BİLİM İLİŞKİSİ - FATMA SİLKİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2004
39 FATMA SİLKİN - HÜSEYİN CİSRİ ' YE GÖRE BİR KELAM PROBLEMİ OLARAK DİN VE BİLİM İLİŞKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2004 - SAU
40 HÜSEYİN YENİ - KELAM İLMİ AÇISINDAN KUR’AN’DA MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2003 - SAU
41 RAMAZAN BİÇER - KELAM İLMİ AÇISINDAN KUR’AN’DA MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ - HÜSEYİN YENİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2003
42 RAMAZAN BİÇER - MUHAMMED GÜMÜLCİNEVİ VE”EL-MESLEKÜ’S-SEDAD Fİ’L-İRADETİ’L-CÜZ’İYYE VE EF’ALİ’L-İBAD”ADLI ESERİ - RUFAT KARAMAHMUTOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2002
43 RUFAT KARAMAHMUTOĞLU - MUHAMMED GÜMÜLCİNEVİ VE”EL-MESLEKÜ’S-SEDAD Fİ’L-İRADETİ’L-CÜZ’İYYE VE EF’ALİ’L-İBAD”ADLI ESERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - Sakarya - Sosyal Bilimler - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2002 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 MODERN DÜNYADA HERETIK DINI AKIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 BATIDA KELAM ÇALIŞMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 MODERN DÜNYADA HERETIK DINI AKIMLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 MODERN DÜNYADA HERETIK DINI AKIMLAR (DR) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.30 - ISSN : 1 - 2012
8 HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
10 BATIDA KELAM ÇALIŞMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
11 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
12 KELAM ELEŞTİRİLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 İLK DÖNEM KELAM ESERLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 HIRİSTİYAN-İSLAM KELAMI KARŞILAŞTIRMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 BATIDA KELAM ÇALIŞMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 MODERN DÜNYADA HERETIK DINI AKIMLAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
19 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
20 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
22 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
26 ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SİSTEMATİK KELAM II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
2 SİSTEMATİK KELAM II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 SİSTEMATİK KELAM I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
4 SOSYAL TEOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
5 SOSYAL TEOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
6 İSLAM İNANÇ ESASLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
7 İSLAM İNANÇ ESASLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
8 SOSYAL TEOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
9 SİSTEMATİK KELAM II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
10 ILT 307 SİSTEMATİK KELAM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.40 - ISSN : 1 - 2012
11 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
12 SİSTEMATİK KELAM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
13 SİSTEMATİK KELAM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
14 KELAM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
15 SİSTEMATİK KELAM II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
16 KELAM TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 KELAM TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 SİSTEMATİK KELAM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
19 SİSTEMATİK KELAM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
20 SİSTEMATİK KELAM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
21 İSLAM İNANÇ ESASLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
22 KELAM TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
23 SİSTEMATİK KELAM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
24 SİSTEMATİK KELAM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
25 SİSTEMATİK KELAM I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
26 KELAM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
27 KELAM II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
28 KELAM II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
29 KELAM II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
30 KELAM I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
31 KELAM I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
32 KELAM I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
33 KELAM II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
34 İSLAM İNANÇ ESASLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
14.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Türk-İslam Mirası olarak Balkanlarda Uluslararası Bektaşilik Sempozyumu - 26-27 Nisan - 2023
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Ahilik ve Ahi Evran Kongresi - 2016
2 Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi - 2016
3 RAMAZAN BİÇER; - Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu. - 2013
4 RAMAZAN BİÇER; - Türk Dünyası Kültürel Değerler Uluslararası Sempozyumu. - 2013
5 RAMAZAN BİÇER; - V. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu. - 2013
6 RAMAZAN BİÇER; - V. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu. - 2013
7 RAMAZAN BİÇER; - Din Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu - 2013
8 The 12th International Conference Of ISSEI (Religion and Science) - 2010
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 RAMAZAN BİÇER; - Doçentlik Jüri Üyeliği Yakup KESKİN, OMU Eğitim Fakültesi - 2013
2 RAMAZAN BİÇER; - Doçentlik Jüri Üyeliği M. Kamil COŞKUN Muş Alparslan Üniversitesi - 2013
3 RAMAZAN BİÇER; - Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi / İbrahim ÇETİN) Doktora Tez Takip Jüri Üyeliği - 2013
4 RAMAZAN BİÇER; - Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi / İsmail AKYÜZ) Doktora Tez Takip Jüri Üyeliği - 2013
5 RAMAZAN BİÇER; - İslami Araştırmalar Dergisi yayın danışma kurul üyeliği - 2013
6 RAMAZAN BİÇER; - Turansam (Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi) Dergisi Bilim Kurul Üyeliği - 2013
7 RAMAZAN BİÇER; - Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyumu (Diyarbakır) Düzenleme Kurul Üyesi - 2013
8 RAMAZAN BİÇER; - Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunanistan Seçmeleri Jüri Üyeliği - 2013
9 RAMAZAN BİÇER; - Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı Edirne - 2013
10 RAMAZAN BİÇER; - Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Bulgaristan Seçmeleri Jüri Üyeliği - 2013
11 RAMAZAN BİÇER; - XVIII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu - 2013
12 RAMAZAN BİÇER; - Fatih KURT Doktora Tezi Savunması Jüri Üyeliği. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - 2013
13 RAMAZAN BİÇER; - Konferans. Kutlu Doğum Haftası. Hz. Peygamberin Hayatından Bir Kesit. Sakarya - 2013
14 RAMAZAN BİÇER; - Prof.luk Atama juri uyeligi Hulusi Arslan. Inonu Universitesi Ilahiyat Fakultesi - 2013
15 RAMAZAN BİÇER; - Yrd. Docentlik Atama Juri Uyeligi Hulya TERZIOGLU Sakarya Universitesi Ilahiyat Fakultesi  - 2013
16 RAMAZAN BİÇER; - Konferans The Saints Cyril and Methodius University of Skopje-Macedonia - 2013
17 RAMAZAN BİÇER; - Konferans University St. Climent Ohridsky. Macedonia - 2013
18 RAMAZAN BİÇER; - Konferans Goce Delčev University of Štip Macedonia - 2013
19 RAMAZAN BİÇER; - Konferans State University of Tetovo Macedonia - 2013
20 RAMAZAN BİÇER; - Konferans University of Information Science and Technology "St. Paul The Apostle Macedonia - 2013
21 RAMAZAN BİÇER; - Konferans South East European University Macedonia - 2013
22 RAMAZAN BİÇER; - Konferans European University-Republic of Macedonia - 2013
23 Ramazan BİÇER - İslami Araştırmalar Dergisi yayın danışma kurul üyeliği - 2012
24 Ramazan BİÇER - Turansam (Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi) Dergisi Bilim Kurul Üyeliği - 2012
25 Ramazan BİÇER - İnsani Değerler Derneği (İDD) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği - 2012
26 Ramazan BİÇER - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Danışma Kurul Üyeliği - 2012
27 Ramazan BİÇER - Konferans, Kutlu Doğum Haftası, İstanbu, Maltepe Türk Ocağı - 2012
28 Ramazan BİÇER - Konferans, Kutlu Dogum Haftası, Sakarya, Arifiye Anadolu Lisesi - 2012
29 Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ - Ukrayna Simferepol Kırım Devlet Üniversitesi araştırma ziyareti 23-30 Ekim - 2012
30 Ramazan BİÇER - Uluslararası Konferans. Islamic University of Rotterdam-Hollanda. "Küreselleşme ve İslam Dünyası" - 2012
31 Ramazan BİÇER - Ulusal Sempozyum. XVII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Okültizm” Sempozyumu Malatya - 2012
32 Ramazan BİÇER - Ramazan BİÇER, "Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi / İbrahim ÇETİN) Doktora Tez Takip Jüri Üyeliği", - 2012
33 Ramazan BİÇER - "Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi / İsmail AKYÜZ) Doktora Tez Takip Jüri Üyeliği", - 2012
34 XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu - 2012
35 Ramazan BİÇER - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Kelam / Fehmi SOĞUKOĞLU) Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği - 2012
36 Ramazan Biçer - Doçentlik Raporu (Hamdi GÜNDOĞAN, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) - 2012
37 Ramazan BİÇER - Doçentlik Raporu (İsmail ŞIK, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı) - 2012
38 Ramazan BİÇER - Doçentlik Raporu (Kenan Şahin, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) - 2012
39 Ramazan BİÇER - Profesörlük Raporu (Mustafa Akçay, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı) - 2012
40 Ramazan BİÇER - "Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Kelam / Salih GÖR) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği", 2012 , - 2012
41 Ramazan BİÇER - "Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (İslam Mezhepleri Tarihi / Habib KARTALOĞLU) Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği" - 2012
42 Ramazan BİÇER - European Union Education and Training Programme, University of Göttingen, Germany - 2008
43 Ramazan BİÇER - European Union-Grundtvig/Comenius Course of Users' Seminar for Religious Diversity & Anti-Discrimination Training Module, June 30-July 4, 2008, Berlin-Germany - 2008
44 Ramazan BİÇER - European Union-Grundtvig/Comenius Course no: BE 2007-065-002 entitled “Religious Diversity and anti-Discrimination Training”, 1-6 June 2008 Istanbul-Turkey - 2008
45 Ramazan BİÇER - European Union-Grundtvig/Comenius Course no: BE 2007-064-001 entitled “Religious Diversity and anti-Discrimination Training”, 24-29 February 2008 Toulouse-France - 2008
46 Ramazan BİÇER - European Union Education and Training Programme, University of Pardubice, Czech - 2007
BİLDİRİLER
Bektaşi Nefeslerinde Matüridi Temalar
SOLUTION-FOCUSED RELIGIOUS UNDERSTANDING OF RELIGIOUS SOCIAL PROBLEMS: MATURIDITY
A SOCIO-THEOLOGICAL PROBLEM: TAKFIR AND TAKFIRISM
Why did creat evil? A theological approach a theody
Teolojik bir tasnif ve bir inanç suçu: Zındıklık
RELIGIOUS-SCIENCE CONFLICT CLAIM: THE CASE OF OTTOMAN SCIENCES
THE EFFECT AND CONTRIBUTION OF GLOBALIZATION TO RELIGION
SECULARITY and RELIGION
JEDIDISM MOVEMENT IN TURKISTAN: THE SAMPLE OF MARJANI
EASTERN TURKISTAN THINKER ABDUŞÜKÜR MUHAMMED AND ITS PHILOSOPHY
READING RELIGION WITH ANTHROPOLOGICAL DATA: THE CASE OF GÖBEKLİTEPE
THEOLOGICAL ANATOMY OF A WAR: THE BATTLE OF BADR
İSLAM TARİHİNDE İTİKADİ MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇELERİ
MORALITY AS A DEVOTION: THE MÂTÜRÎDÎ APPROACH
THE ORIGIN OF HUMAN IN THE SACRED TEXTS
REENKARNASYON: İSLAMİ BİR YAKLAŞIM (REINCARNATION: AN ISLAMIC APPROACH)
PEYGAMBER MUCİZELERİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI (REFLECTION of PROPHET‟S MIRACLES to OUR AGE)
DİNİ ALANDA NEGATİF KADIN ALGISI OLUŞTURMANIN KAYNAĞI NEDİR? (WHAT is THE MAIN SOURCES of NEGATIVE WOMEN PERCEPTION in THE RELIGIOUS AREA)
YARATILIŞI ANLAMADA TEMEL GEREKÇE: HİKMET Mİ İLLET Mİ? FUNDAMENTAL JUST in UNDERSTANDING CREATION: HIKMET or CAUSALITY?
YARATILIŞTAKİ HİKMET NEDİR? MATÜRİDİ EKSENLİ BİR YAKLAŞIM WHAT is the WISDOM in CREATION? The SAMPLE of MATURIDI
AHİRET İNANCININ MÜMİNLERİN YAŞAM TARZLARINA YANSIMASI: MATÜRİDİ ÖRNEĞİ (REFLECTION of THE FAITH of THE HERITAGE on THE LIVING STYLES of BELIEVERS: THE SAMPLE of MATURIDI)
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİNİ GEREKÇESİ VAR MIDIR? (IS THERE a RELIGIOUS RATIONALE for VIOLENCE AGAINST WOMEN?)
ESKİ TÜRKLERİN DİNİ VE TEVHİD (ANCIENT TURKS' RELIGION and TAWHID)
FREE WILL OF MAN IN THE CONTEXT OF RELIGION ANDPSYCHOLOGY: MATURIDI EXAMPLE
Dini Gerekçeli Göçler
The Alteration of the Sacred Books According to the Islamic Theologians
DO THE PROPHETS SUPPORT EACH OTHER? THE SAMPLEOF FAKHR AL-DIN AL-RAZ
GÖÇ SONRASI BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN BULGARLAR İLE SOSYALİLİŞKİLERİNDE DÖNÜŞÜM
The Understanding of Death in Turkish Society and Its Reflection on Moral Education
Osmanlı Arşiv Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman Olması
Tasavvuf Alimlerinin Tıbbi Çalışmaları: Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği
İmam Matüridi’ye Göre Ruh Sağlığını Olumsuz Etkileyen Psikolojik Faktörler
Şemseddin Semerkandi’nin Bilgi Kuramı
ŞEMSEDDİN SEMERKANDİ’YE GÖRE İNSANPSİKOLOJİSİNİN TEMEL NİTELİKLERİ
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN BİYOLOJİK SAATİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
KUR’AN-I KERİM’DE KADINLAR HAKKINDA NEGATİF ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK KULLANILAN ARGÜMANLAR
MÂTÜRÎDÎ’DEN AHMED YESEVÎ’YE EHL-İ SÜNNET YOLU
Kadınlar hakkında negatif algı oluşturmaya yönelik kullanılan argümanlar
Yeniçağ dini akımlarının karakteristik özellikleri
İMAM MATÜRİDİ’YE GÖRE MODEL İNSANOLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Harput lu İshak Efendi nin Kelâmî Görüşleri
Terror with Religious Motive To whom Serves
Vokal kord benign lezyonlarinda retrospektif sonuçlarimiz
SCIENCES AND CHANGE of PERCEPTION in THE LATE OTTOMAN INTELLECTUALS
Religious Radical Movement in the Balkans
Türk Cumhuriyetlerinde Radikal Dini Hareketler 21 Yüzyılda Türk Dünyası
The Causes of Religious Radical Movements in the Islamic Country Sample of Middle East
Terror With Religious Motive To Whom Serve Cultural Diplomacy Creating The Culture Of Co Existence in The Balkans
Kutadgu Bilig’de Tanrı ve Nitelikleri
Kutadgu Bilig’de Tanrı ve nitelikleri
Türk Milli Kültürünün Oluşumunun Dinamikleri ve Küreselleşme
A Belief Crime in the Ottoman in Point of Socia-Cultural: Being a Zindiq (Heresy)
Bir Kelam Bilgini Olarak Ebu Bekir İbnü’l-Arabi’ye göre Gazzali’nin Keşf Metodu
Synthesis and antimicrobial activities of 3 O methyl R 1 2 O Trichloroethylidene D xylo furanuronic acid
MAKALELER
DİNÎ TERCİHE ETKİ EDEN UNSURLAR
14 YEARS OF RESEARCH TRENDS ON TURKISH DIYANET: BIBLIOMETRIC AND THEMATIC ANALYSES
İSLAM DÜNYASINDA EĞİTİM EKSİKLİĞİNİN TEZAHÜRLERİ: DİN İSTİSMARI ve TERÖRİZM (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
YENİ ÇAĞ DİNÎ AKIMLAR BİR DİNİ HAREKET MİDİR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İmam Mâtürîdî'ye Göre İnanç Esaslarının Bireysel ve Toplumsal Yaşama Yönelik Katkıları
Mâtürîdî’ye göre dinî tebliğin karakteristik özellikleri
Obstacles in Hidaya / Понимание воли имама матуриди
ПОНИМАНИЕ ВОЛИ ИМАМА МАТУРИДИ
Why Muslims Become Instruments of Terror?
YÛSUF SÛRESİ 28. ÂYET BAĞLAMINDA KADINLARANİSPET EDİLEN BİR NİTELİK: -KEYD
Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’xxda Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi: Vehhabilik/Selefilik Örneği
Hicrî V. Yüzyıla Kadar Olan Dönemde Sûfî ve Şiî Düşünce Açısından Epistemolojik İnsan Hiyerarşisinde Velî-İmam
Teo-Psikolojik Açıdan Matüridi’de İrade Özgürlüğü
KÜRESELLEŞME VE MEZHEP ÇATIŞMALARI
IŞİD Düşünce yapısının teolojik arkaplan
ETNİK BARIŞ BAĞLAMINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİNBULGARLARLA SOSYAL İLİŞKİLERİ(THE SOCIAL RELATIONS OF TURKS WITH BULGARIAN IN THE CONTEXT OF ETHNIC PEACE IN BULGARIA)
İmanın bilişsel yapısının ana dinamikleri ve etkileri
The Interactive Relation between Religious TV Programs and People in Turkey
Globalization in the Context of Islamic Theology
Türkiye’de Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Çalışmaları
Arap Baharının Dinamiği: Ulu’xxl-Emre İtaatin Teolojisi (Yusuf Kardavi ve Ramazan Buti Örneği)
The Important of the TV on the Religious Understanding ofTurkish People
Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile
TÜRK HOŞGÖRÜSÜNÜN TARİHİ YANSIMASI (OSMANLI ARŞİV BELGELERİ DOĞRULTUSUNDA KOSOVA HALKININ MÜSLÜMAN OLMASI)
The Value of the religious knowledge in the formation of faith
Ebu Bekir İbnü’l-Arabî’de akıl-nakil ilişkisi ve fikir özgürlüğü
THE PHYSICAL AND SPIRITUAL ANATOMY OF DEATHIN MUSLIM TURKISH CULTURE
Küreselleşme: İslam teolojisi bağlamında bir yaklaşım
Kutsal Kitaplar Üstü Apokrif Kutsal: Bilgi Kitabı
KELA M BİLGİNLERİNİN YAHUDİ V E HIRİSTİYANLARA YAKLAŞIM I
Din-Bilim ilişkisi bağlamında Hüseyin el-Cisr’e göre yaratılış
Kelâm Metodolojisine Getirilen Bir Eleştirinin Analizi: Kelâmi Düşüncede Gönül Boyutu Eksikliği
Mâturidî’ye göre Hidâyete Engel Olan Beşerî Zaaflar ve Tezahürleri
ARAŞTIRMA PROJELERİ
XX. Yüzyılda Etkin İslam Düşünürleri
Türkiye'nin toplumsal Yapısı
Matüridi Kitaplığı
Mâtürîdî Kitaplığı
Matüridi Kitaplığı
Mâtürîdî Kitaplığı Projesi
MÂTÜRÎDÎ KİTAPLIĞI
Hymenoptera Venom Allerjili Hastalarda Komponent Bazlı Diyagnostik Testin (CRD) Tanıya Katkısı
Türk İslam Bilim Kültür Mirası
Religious extremism and Ethnic Peace in Macedonia for the future of the Balkans Balkanların Geleceği Açısından Makedonya da Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış
BALKANLARIN GELECEĞİ AÇISINDAN MAKEDONYADA DİNİ AŞIRILIKLAR VE ETNİK BARIŞ
Religious Extremism and ethnical Peace on the Balkans
Religious Fundamentalism and Ehthic Peace in Balkans